Armádní Servisní, příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/ASPO

IČO

60460580

DIČ

CZ60460580

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 973204188

Telefon 2

+420 724301003

WWW

http://www.as-po.cz

E-mail

zdenek.suhaj@as-po.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Dejvice

Ulice

Podbabská

Číslo popisné

1589

Číslo orientační

1

PSČ

16000

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Číslo účtu

30523881

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti
Bydlení a občanská vybavenost