Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

Základní informace


Úřední název

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.

IČO

65737393

DIČ

CZ65737393

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+402 776518658

E-mail

bsmv@bsmv.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nusle

Ulice

Na Pankráci

Číslo popisné

1623

Číslo orientační

72

PSČ

14000

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Bydlení a občanská vybavenost