Zadavatel příručka

Základní informace


Úřední název

Zadavatel příručka

IČO

01832633

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 456456456

E-mail

vendula.zatloukalova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

45634

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost