LF_systém kvalifikace

Základní informace


Název

LF_systém kvalifikace

Systémové číslo

SK/21/022

Stav

Zaveden

Období od

23. 11. 2021

Období do

23. 12. 2021

Předmět


Předmět

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů je vymezen zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Osvědčení certifikačního orgánu umožňuje stavebním dodavatelům prokázat zjednodušeným způsobem splnění jejich kvalifikace pro výběrová řízení pro veřejné zakázky. Cílem certifikace je zajistit, aby odborně způsobilí dodavatelé byli kvalifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady. Zákon o veřejných zakázkách, umožňuje prokázat kvalifikaci: předložením požadovaných dokladů prokazujících splnění

Účel

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů je vymezen zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Osvědčení certifikačního orgánu umožňuje stavebním dodavatelům prokázat zjednodušeným způsobem splnění jejich kvalifikace pro výběrová řízení pro veřejné zakázky. Cílem certifikace je zajistit, aby odborně způsobilí dodavatelé byli kvalifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady. Zákon o veřejných zakázkách, umožňuje prokázat kvalifikaci: předložením požadovaných dokladů prokazujících splnění

Uveřejněné dokumenty


Zobrazit detail
DetailPravidla pro vyřazení dodavatelů23. 11. 2021 13:21Dokument není zavirovaný
DetailPravidla23. 11. 2021 13:22Dokument není zavirovaný
DetailKvalifikační předpoklady23. 11. 2021 13:24Dokument není zavirovaný
DetailPravidla pro zařazení dodavatelů23. 11. 2021 13:25Dokument není zavirovaný