TESCO SW a.s. (podpora)

Základní informace


Úřední název

TESCO SW a.s. (podpora)

IČO

25892533

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 587333333

WWW

https://portalnen.nipez.cz/ref/

E-mail

alice.balunova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ano

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Část obce

Hodolany

Ulice

Tř. Kosmonautů

Číslo popisné

1288

Číslo orientační

1

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Vodohospodářství
Hospodářské a finanční záležitosti
Bydlení a občanská vybavenost
Služby pro širokou veřejnost