ČEZ, a. s.

Základní informace


Úřední název

ČEZ, a. s.

IČO

45274649

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 724148242

E-mail

zuzana.slachova@cez.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Michle

Ulice

Duhová

Číslo popisné

1444

Číslo orientační

2

PSČ

14000

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Elektřina

Druh relevantní činnosti


Elektřina