Zadavatel - školení

Základní informace


Úřední název

Zadavatel - školení

IČO

23232323

Právní forma

Zatím neurčeno

Telefon

+420 123456789

E-mail

lukas.beranek@mmr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Číslo popisné

23

PSČ

45000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Vzdělávání
Jiný - nutno uvéstaudit kvality