Zadavatel verze 1 VZ

Základní informace


Úřední název

Zadavatel verze 1 VZ

IČO

3456678

Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství

Telefon

+420 456789876

E-mail

vendula.zatloukalova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olšany

PSČ

578 99

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost