Zadavatel - školení

Základní informace


Úřední název

Zadavatel - školení

IČO

23232323

Datum narození

18. 10. 1916 00:00

Právní forma organizace

Zatím neurčeno

Telefon

+420 123456789

E-mail

lukas.beranek@mmr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

www.archviniprofil.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/SKOLEN

Datum uveřejnění ve VVZ

22. 01. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

31. 10. 2016 11:14

Evidenční číslo profilu ve VVZ

854895

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Číslo popisné

23

PSČ

45000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Seznam e-tržišť zadavatele


Geminwww.gemin.czwww.gemin.cz/skolen