Alankit Limited

Základní informace


Úřední název

Alankit Limited

Právní forma

Veřejná obchodní společnost

Telefon

+91 9899013953

E-mail

mahender@alankit.com

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jhandewalan Extension 4E/2

PSČ

110055

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

ZAHRANICI