ANDA

Základní informace


Úřední název

ANDA

IČO

22822822

Právní forma

Zemědělský podnikatel - fyzická osoba

Telefon

+420 777777777

E-mail

veronika.budikova@tescosw.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

NIPEZ dodavatele


34710000-7Vrtulníky, letouny, kosmické lodě a ostatní motorová letadla34710000-7Vrtulníky, letouny, kosmické lodě a ostatní motorová letadla