AB Atelier

Základní informace


Úřední název

AB Atelier

IČO

21456987

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 693214596

E-mail

petra.klanichova@tescosw.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

olomouc

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

NIPEZ dodavatele


03111100-3Sójové boby03111100-3Sójové boby