Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

Základní informace


Úřední název

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

IČO

28507436

DIČ

CZ28507436

Jiný identifikátor

28507436

Právní forma

Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Telefon

+420 222107111

E-mail

receptip@allenovery.com

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

V celnici

Číslo popisné

1031

Číslo orientační

4

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Další informace o dodavateli


Předmět činnosti organizace

výkon advokacie podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

NIPEZ dodavatele


61Právní služby