Ukázkové DNS e-katalogy

Základní informace


Název DNS

Ukázkové DNS e-katalogy

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/23/V00008305 - Ukázkové DNS e-katalogy

Datum zavedení

23. 11. 2023 11:24

Termín ukončení

23. 11. 2027

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

1

Předmět


Stručný popis předmětu

potraviny

Katalog komodit


Rohlíkks
Chlebaks
Lovecký salámks
Dušená šunkaks