Potraviny pro OJ

Základní informace


Název DNS

Potraviny pro OJ

Stav

Otevřen

Datum zavedení

15. 09. 2023 13:33

Termín ukončení

15. 09. 2043

Délka trvání - roky

20

Počet registrovaných dodavatelů

6

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem veřejných zakázek v DNS je tedy masa (zejm. vepřové, hovězí, drůbeží), pečiva (zejm. chléb, rohlíky, koláče), masných produktů (zejména uzenin) a ovoce a zeleniny do následujících organizačních jednotkách zadavatele (dále také „OJ“): Věznice Valdice, Věznice Heřmanice, Věznice Plzeň, Vazební věznice Praha-Pankrác, Věznice Příbram, Věznice Jiřice, Věznice Vinařice, Věznice Světlá nad Sázavou. Předmět veřejné zakázky (resp. konkrétní poptávané potraviny) bude blíže vymezen ve výzvách k podání nabídek po zavedení tohoto DNS. Množství poptávaných potravin, včetně frekvence nákupů budou vycházet z aktuálních potřeb zadavatele.

Katalog komodit


Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečivaks
MasoKGM
Upravené ovoce a zeleninaKGM
Masné produktyks