Spedice Pospíšil

Základní informace


Úřední název

Spedice Pospíšil

IČO

25892537

DIČ

CZ25892537

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 123456789

E-mail

jan.pospisil2@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Část obce

Neředín

Ulice

Dělnická

Číslo popisné

554

Číslo orientační

19

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstspráva domu
Služby pro širokou veřejnost