Kratochvíle s.r.o.

Základní informace


Úřední název

Kratochvíle s.r.o.

IČO

25896347

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 789456123

E-mail

petra.klanichova@tescosw.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/kratochvile

Datum uveřejnění ve VVZ

26. 11. 2020 13:50

Datum vytvoření profilu v NEN

26. 11. 2020 13:22

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-223355

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Informace o neaktivních profilech zadavatele


www.archivniprofil.cz