Petra Zadavatel

Základní informace


Úřední název

Petra Zadavatel

IČO

12365478

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 654789321

E-mail

petra.klanichova@tescosw.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/jestejednou

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 11. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

16. 11. 2018 13:17

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ