Elektrárna Tisová, a.s.

Základní informace


Úřední název

Elektrárna Tisová, a.s.

IČO

29160189

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 601318220

E-mail

kristyna.hruskova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/ETI

Datum vytvoření profilu v NEN

20. 02. 2016 20:31

Evidenční číslo profilu ve VVZ

123456

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Multiprofil skupiny ČEZ

Adresa multiprofilu

https://nen-ref.nipez.cz/profil/TAS

Sídlo/místo podnikání


Obec

Březová

Část obce

Tisová

Číslo popisné

2

PSČ

35601

Stát - kód

CZ