Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Základní informace


Úřední název

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

IČO

29452279

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 591102221

E-mail

kristyna.hruskova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/EDE

Datum vytvoření profilu v NEN

20. 02. 2016 20:29

Evidenční číslo profilu ve VVZ

234567

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Multiprofil skupiny ČEZ

Adresa multiprofilu

https://nen-ref.nipez.cz/profil/TAS

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dětmarovice

Část obce

Dětmarovice

Číslo popisné

1202

PSČ

73571

Stát - kód

CZ