Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

IČO

70885184

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950270160

E-mail

barbora.radkova@hasici-vysocina.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/hasi

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 03. 2017 17:39

Evidenční číslo profilu ve VVZ

498569

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jihlava

PSČ

58604

Stát - kód

CZ