Energetická agentura Vysočiny

Základní informace


Úřední název

Energetická agentura Vysočiny

IČO

70938334

DIČ

CZ70938334

Právní forma organizace

Zájmové sdružení právnických osob

Telefon

+420 739338954

E-mail

cada@eav.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/eavjihlava

Datum uveřejnění ve VVZ

21. 08. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

21. 08. 2018 07:46

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-014928

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jihlava

Číslo popisné

1498

Číslo orientační

8

PSČ

58601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063