DPU REVIT s.r.o.

Základní informace


Úřední název

DPU REVIT s.r.o.

IČO

28711335

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 778082757

E-mail

bartakova@dpurevit.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/dpurevit

Datum uveřejnění ve VVZ

11. 12. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

11. 12. 2018 09:41

Evidenční číslo profilu ve VVZ

09888

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01