Automoto PD

Základní informace


Úřední název

Automoto PD

IČO

85236987

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 123456789

E-mail

pavel.duda@tescosw.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/autopd

Datum uveřejnění ve VVZ

18. 10. 2019 08:00

Datum vytvoření profilu v NEN

18. 10. 2019 07:41

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-000387

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Automoto PD

Adresa multiprofilu

https://nen-ref.nipez.cz/profil/autopd

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Ulice

Modrá

Číslo popisné

500

Číslo orientační

10

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071