ČEZ Teplárenská, a.s.

Základní informace


Úřední název

ČEZ Teplárenská, a.s.

IČO

27309941

DIČ

CZ27309941

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 601319885

E-mail

kristyna.hruskova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/TAS2

Datum uveřejnění ve VVZ

02. 03. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

02. 03. 2016 12:57

Evidenční číslo profilu ve VVZ

231345

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Skupiny ČEZ NEN

Adresa multiprofilu

https://nen-ref.nipez.cz/profil/cez2

Sídlo/místo podnikání


Obec

Říčany

Část obce

Říčany

Ulice

Bezručova

Číslo popisné

2212

Číslo orientační

30

PSČ

25101

Stát - kód

CZ