Operating rules

01. Pravidla NEN (pdf, 437 kB)

Dokument vymezující systém NEN, základní práva a povinnosti subjektů pohybujících se v systému (zadavatel, dodavatel, správce, provozovatel) a rozsah funkčnosti, které NEN nabízí.


02. Provozní řád pro Rutinní provoz (zip, 824 kB)

Provozní řád blíže popisuje práva a povinnosti subjektů, náležitosti registrace subjektů do NEN, minimální provozní parametry NEN a technické a další požadavky nutné k používání systému NEN. Součástí je i popis způsobu řešení sporů mezi subjekty a provozovatelem.


03. Informace o zpracování osobních údajů (pdf, 288 kB)

Dokument upravující "Informace o zpracování osobních údajů" v elektronickém nástroji NEN.05. A3 – Formulář k registraci subjektů mimo ČR (CZ) (pdf, 3 MB)

Registrační formulář pro zahraniční dodavatele (CZ)


06. Vzor pověření (pdf, 135 kB)

Vzor dokumentu, kterým statutární zástupce subjektu pověřuje dotyčnou osobu k provedení registrace subjektu v Národním elektronickém nástroji a zároveň jí ustanovuje do role "Administrátor subjektu"


07. Čestné prohlášení externího administrátora (pdf, 997 kB)

Vzor, který externí administrátoři vyplňují a zasílají v rámci registrace svého subjektu do NEN. Zasláním tohoto dokumentu potvrzují, že v rámci své obchodní činnosti vykonávají i činnost spjatou s externí administrací veřejných zakázek.


08. Certifikát funkčnosti NEN 2.3 (pdf, 1 MB)

Certifikát funkčnosti pro Národní elektronický nástroj dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. Platnost certifikátu: 11. 11. 2020 - 31. 12. 2025


09. Certifikát prostředí NEN 2.3 (pdf, 1 MB)

Certifikát prostředí pro Národní elektronický nástroj dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. Platnost certifikátu: 11. 11. 2020 - 10. 11. 2023


10. Certitikáty NEN - Archiv (zip, 3 MB)

Certifikáty na funkčnost Národního elektronického nástroje dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů.