TESCO SW a.s.

Druh veřejné zakázky

Typ zadávacího postupu

Aktuální stav

Předpokládaná hodnota bez DPH

Lhůta aktuálního typu podání

Datum prvního uveřejnění

Datum posledního uveřejnění

Zobrazit detail
DetailN006/17/V00000342oznámení o výběruZadánTESCO SW a.s.09. 02. 2017 00:00
DetailN006/19/V00001551RD IIZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/18/V00005359load test hybrid 4ZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/18/V00005355názevZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/18/V00005352LoadTest1ZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001963Oveření instalace 5.0ZadánTESCO SW a.s.29. 01. 2017 00:00
DetailN006/16/V00001327Letecké měřické snímkování DNT a DB 2012-2016Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001326Provádění manuálních čistících a úklidových prací a obsluhy v provozu Lom DNT.Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001325Zajištění stravování zaměstnanců společnosti Severočeské doly a. s.Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001324Dodávka dopravních pásůUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001323Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT realizací izolační zeleně BřeznoUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001319REKONSTRUKCE TSN21, 26 A TSN6Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001318Dodávka dopravních pásůUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001322Dodávka dopravních pásůUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001321Rozšíření licencí SAPUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001320Dodávka dopravních pásůUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001316Rekonstrukce elektročásti SVHS1 (shazovací vůz housenicový) ZrušenTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001315Dodávky ND převodovky KU 800.20Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001311REKONSTRUKCE KRÁČENÍ ZAKLADAČE ZP 3500.9/Z99 Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001310Dodávka dopravních pásůUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001309Běžná údržba na elektrických zařízeních povrchových dolů Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001307Realizace dodatečných víceprací v rámci zakázky „SNÍŽENÍ FUGITIVNÍCH EMISÍ ČÁSTIC MODERNIZACÍ NAKLÁDKY TŘÍDĚNÉHO UHLÍ VČETNĚ JEJÍHO ÚPLNÉHO VYMÍSTĚNÍ Z OBYDLENÉHO ÚZEMÍUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001306PROVÁDĚNÍ MANUÁLNÍCH ČISTÍCÍCH A ÚKLIDOVÝCH PRACÍ NA DNTUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001305Rýpadlo K 10000 – K 74 (oprava po havárii)Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001304REKONSTRUKCE ELEKTROČÁSTI SVHS1 (SHAZOVACÍ VŮZ HOUSENICOVÝ)Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001303 Dodávka dopravních pásůUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001317Výstavba ochranného valu Ledvice západ – izolační zeleň Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001314Dodávka dopravních pásů Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001313Rekonstrukce, modernizace a oprava kolesového rýpadla KU 300.16/K83 Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001312Dodávka dopravních pásůUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001308Realizace dodatečných víceprací v rámci zakázky „Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT realizací izolační zeleně BřeznoUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001300Realizace dodatečných víceprací v rámci zakázky „Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z obydleného územíUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001302PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ ÚUL DBUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001301Rekonstrukce, modernizace a oprava rýpadla KU 300.30/K91ZrušenTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001299Imisní monitoringUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001298Dodávka dopravního pásmaUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001297Realizace dodatečných víceprací v rámci zakázky "Zlepšení kvality ovzduší v okolí lomu DNT realizací izolační zeleně Březno"Ukončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001295Dodávka dopravních pásůUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00001294Rozšíření licencí SAPUkončení plněníTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00000590Poradenské službyZadánTESCO SW a.s.18. 08. 2014 10:00
DetailN006/16/V00000584Jednotná podpora časového plánování a zajišťování jaderných elektrárenZadánTESCO SW a.s.26. 11. 2015 12:00
DetailN006/16/V00000583Oprava elektroodlučovače popílku fluidního kotle č. 2 v EHOZadánTESCO SW a.s.03. 12. 2015 10:00
DetailN006/16/V00000562Statorové tyče pro generátor H6688/2-VHZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00000559Nákup ventilů PDE SempellZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00000558Tělesa ventilů Sempell a spojovací materiálZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00000555Reklama a propagace ČEZ, a. s., v souvislosti s konáním MFF v Karlových VarechZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00000554Náhrada SIMATIC S7 za S5 na FK7,FK8 ZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00000552Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CM Jaderné elektrárny Temelín pro rok 2016ZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00000551Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CE Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2016 ZadánTESCO SW a.s.
DetailN006/16/V00000550Smlouva na údržbu, opravy a kontroly LC CM Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2016 ZadánTESCO SW a.s.