Zadavatelská školící, s.p.

Základní informace


Úřední název

Zadavatelská školící, s.p.

IČO

23232323

Právní forma organizace

Státní podnik

Telefon

+420 123456789

E-mail

lad.88@seznam.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/ZADA

Datum uveřejnění ve VVZ

23. 10. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

25. 04. 2018 08:26

Evidenční číslo profilu ve VVZ

123654

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Číslo popisné

23

PSČ

12300

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010