PD Odeslání výzvy k předložení návrhu smlouvy

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


633123,00123,00