Domácí práce PKL

Základní informace


Úřední název

Domácí práce PKL

IČO

75737573

Právní forma

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Telefon

+420 663399111

E-mail

petra.klanichova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

77200

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstdomácí práce