Elektrárna Tisová, a.s.

Základní informace


Úřední název

Elektrárna Tisová, a.s.

IČO

29160189

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 601318220

E-mail

kristyna.hruskova@cez.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Březová

Část obce

Tisová

Číslo popisné

2

PSČ

35601

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Elektřina

Druh relevantní činnosti


Elektřina