Elektrárna Počerady, a.s.

Základní informace


Úřední název

Elektrárna Počerady, a.s.

Profil zadavatele v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/EPC2

IČO

24288110

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 411111111

E-mail

kristyna.hruskova@cez.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Počerady

PSČ

43944

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Elektřina

Druh relevantní činnosti


Elektřina