Česká geologická služba

Základní informace


Úřední název

Česká geologická služba

IČO

00025798

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 123456789

E-mail

jan.novak@seznam.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Hlavní předmět činnosti


Životní prostředí