Česká správa sociálního zabezpečení

Základní informace


Úřední název

Česká správa sociálního zabezpečení

IČO

00006963

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 257062074

E-mail

ludmila.hnutova@cssz.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Smíchov

Ulice

Křížová

Číslo popisné

1292

Číslo orientační

25

PSČ

15000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Hlavní předmět činnosti


Sociální služby