Česká obchodní inspekce

Základní informace


Úřední název

Česká obchodní inspekce

IČO

00020869

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 296366172

E-mail

johruby@coi.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Štěpánská

Číslo popisné

567

Číslo orientační

15

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost