Česká republika - Kancelář Senátu

Základní informace


Úřední název

Česká republika - Kancelář Senátu

IČO

63839407

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 257071111

Fax

+420 257535700

WWW

http://www.senat.cz

E-mail

epodatelna@senat.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Malá Strana

Ulice

Valdštejnské náměstí

Číslo popisné

17

Číslo orientační

4

PSČ

11800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Výdajový neinvestiční účet OSS

Číslo účtu

26423001

Kód banky

0710

IBAN

CZ85 0710 0000 0000 2642 3001

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstzajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu
Jiný - nutno uvéstZajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu