Tulipán s.r.o.

Základní informace


Úřední název

Tulipán s.r.o.

IČO

12469856

Právní forma

Státní podnik

Telefon

+420 356985654

E-mail

veronika.budikova@tescosw.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

NIPEZ dodavatele


30197200-8Kroužkové pořadače a kancelářské sponky30197200-8Kroužkové vazače a kancelářské sponky