bpv Braun Partners s.r.o.

Základní informace


Úřední název

bpv Braun Partners s.r.o.

IČO

27948994

DIČ

CZ27948994

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 224490000

E-mail

info@bpv-bp.com

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Staré Město

Ulice

Ovocný trh

Číslo popisné

1096

Číslo orientační

8

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

NIPEZ dodavatele


79110000-8Právní poradenství a zastupování79110000-8Právní poradenství a zastupování