AŽD Praha s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AŽD Praha s.r.o.

IČO

48029483

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 267287111

E-mail

budkova.michaela@azd.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

PSČ

10600

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010