Bořek stavitel

Základní informace


Úřední název

Bořek stavitel

IČO

36759757

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 778082757

E-mail

bartakova@dumplyurpor.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

PSČ

15000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010