BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.

Základní informace


Úřední název

BOHEMIA PLAST GROUP s.r.o.

IČO

24725447

DIČ

CZ24725447

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 605272292

E-mail

info@bohemiaplast.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kladno

PSČ

27201

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

NIPEZ dodavatele


41Stavební práce
50700000-2Opravy a údržba vybavení budov50700000-2Opravy a údržba technických stavebních zařízení