Autobusová doprava s.r.o. Podbořany

Základní informace


Úřední název

Autobusová doprava s.r.o. Podbořany

IČO

61325759

DIČ

CZ61325759

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 727831615

E-mail

info@adpodborany.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Podbořany

PSČ

44101

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ042

NIPEZ dodavatele


60100000-9Služby silniční dopravy60100000-9Služby silniční dopravy