ABC-1

Základní informace


Úřední název

ABC-1

IČO

00000000

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 284041229

E-mail

vaclav.kytka@cuzk.cz

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

PSČ

18000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ