Zelenina - ZH

Základní informace


Název DNS

Zelenina - ZH

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/23/V00005432 - Zavedení DNS - evidence - Zdenka

Datum zavedení

24. 08. 2023 00:00

Termín ukončení

24. 08. 2026

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

6

Předmět


Stručný popis předmětu

Zelenina

Katalog komodit


Cibulekg
Česnekkg
Mrkevkg
Bramborykg
Okurkykg