Testování DNS

Základní informace


Název DNS

Testování DNS

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/16/V00000078 - Testovací VZ

Datum zavedení

19. 02. 2016 15:56

Datum ukončení

04. 12. 2018

Délka trvání - měsíce

34

Počet registrovaných dodavatelů

3

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem DNS je nákup

Katalog komodit


Antiinfektiva pro systémové užití, očkovací látky, antineoplastika a imunomodulátory
Dlaždice z kaučuku