Zadavatel_školení_T

Základní informace


Úřední název

Zadavatel_školení_T

Doplněk k úřednímu názvu

Zadavatel - školení

IČO

25892533

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 963852722

Telefon 2

+420 569896325

WWW

www.zadavatel_skoleni.com

E-mail

enikova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ano

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Část obce

Hodolany

Ulice

tř. Kosmonautů

Číslo popisné

1288

Číslo orientační

1

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

Účet zadavatele_skoleni

Předčíslí účtu

000000000000

Číslo účtu

69369872

Kód banky

2210

IBAN

456863269

SWIFT

FICHCZPP

Hlavní předmět činnosti


Rekreace, kultura a náboženství
Hospodářské a finanční záležitosti