Lízátka s.r.o.

Základní informace


Úřední název

Lízátka s.r.o.

IČO

25892542

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 123456789

E-mail

zaneta.zahradkova@tescosw.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Rekreace, kultura a náboženství