Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace

IČO

72046635

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 377224260

E-mail

cnpk@cnpk.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Plzeň

Část obce

Skvrňany

Ulice

Vejprnická

Číslo popisné

663

Číslo orientační

56

PSČ

31800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032