Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Základní informace


Úřední název

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

IČO

00000582

DIČ

CZ00000582

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 973201607

E-mail

antonin.krap@vlrz.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Vršovice

Ulice

Magnitogorská

Číslo popisné

1494

Číslo orientační

12

PSČ

10100

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

VLRZ

Předčíslí účtu

30007

Číslo účtu

5125881

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Rekreace, kultura a náboženství
Zdravotnictví
Sociální služby
Jiný - nutno uvéstStravovací služby