Endokrinologický ústav

Základní informace


Úřední název

Endokrinologický ústav

IČO

00023761

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 602218354

E-mail

mhlavata@endo.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Národní

Číslo popisné

139

Číslo orientační

8

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010